این گروه با استفاده از دانش مدیران و نیروهای متخصص خود توانسته  نرم افزارهای قدرتمندی در حوزه پرداخت الکترونیک تولید کند. این نرم افزارها ضمن رعایت اصول استاندارد جهت اتصال به سیستم های مشابه، توانایی های منحصر به فردی نیز دارند که به جرات می توان گفت نظیر خصوصیات آنها نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا نیز کمتر یافت می شود.

.

یکی از محصولات نرم افزاری این گروه سوئیچ پرداخت "شاهیـن" است که علاوه بر دارا بودن تمامی خواص سیستم های مشابه بانکی، دارای خواص تکمیلی تری بوده و می تواند ارزش افزوده فراوانی برای حوزه خدمات پرداخت الکترونیک فراهم آورد. این سوئیچ پرداخت از دیر باز مورد آزمایش قرار گرفته و روزبه روز بر توانایی هایش افزوده شده است. مسلماً بهترین دلیل و سند بر کارائی این سوئیج، استفاده گروه کارتهای اعتباری ایران از همین سوئیچ پر قدرت برای مدیریت خدمات و محصولات خود است. داشتن پروتوکلهای ارتباطی مطابق استانداردهای ISO8583، چندکاناله بودن و لینک سوئیچ از توانایی های سوئیچ پرداخت فوق احتساب می گردد.

از دیگر تولیدات نرم افزاری این گروه میتوان از نرم افزار مدیریت پایانه EFT-POS نام برد که بر روی سخت افزارهای مختلفی تحت اجراست. تولید نرم افزارهای مختلف جهت استفاده آنها در EFT-POS بخش دیگری از توانایی های این گروه محسوب می شود.

نرم افزارهای تکمیلی مرتبط با خدمات پرداخت نظیر پرتال جامع مدیریت خدمات سوئیچ، پرتال گزارشات مدیریتی صادرکنندگان، پذیرندگان و دارندگان کارت، اتصال سوئیچ پرداخت به سامانه های ارسال SMS و EMAIL، سیستم پرداخت با موبایل(Mobile payment)، سیستم مدیریت کارتهای هوشمند(Smart Cards)، سیستم کوپن الکترونیک و سیستم کارتهای مجازی(Virtual Cards) نیز جزء سایر تولیدات نرم افزاری این گروه است.

همچنین سامانه گزارشهای مدیریتی با توانایی اتصال به پرتال خدمات پرداخت یکی دیگر از محصولات این گروه است.