ثبت اطلاعات توسط فروشنده:

·     وقتی تقاضای تازه‌ای از یک مشتری جدید به شکل فرم کاغذی به دست می‌رسد، میتواند جزئیات فروشگاه و شخص فروشنده در آن درج شود. این بدان معنی است که جدولی از لیست کارکنان وجود دارد که مرتب به روز می‌شود و در آن اسامی کارکنانی که می‌روند و می‌آیند ثبت می‌شود و می­توان مشاهده نمود که کدام فروشگاه و یا فروشنده در این زمینه فعالتر بوده است.

آمار صدورکارتهای امتیازی در فروشگاهها:

·     این به شما امکان می‌دهد تا با استفاده از آن، برای هر فروشگاه، فرآیند پاداش دادن را کنترل و مدیریت کنید. مسلماً هر چه اطلاعات بیشتری از مشتریان جدیدتری برای شما جمع آوری گردد، شما موفق­تر خواهید بود.

 

تشویق‌ برای فروشگاهها:

·     پاداش‌هایی مثل ووچر هدایا. این رسیدها را می‌توان به صورت خودکار وقتی که امتیازات ارایه شده به حدنصاب رسید یا در صورت تقاضای دارندة آن، هر طور که مایل باشد، صادر کرد. در مورد دوم، صورت وضعیت امتیازها می­تواند به طور دوره‌ای برای فروشگاه فرستاده ‌شود تا از عملکرد و میزان امتیازات اهدایی خود مطلع باشد.

·     رقابت در فروش: رقابت طی یک دورة زمانی محدود سازماندهی می‌شود و از فروشگاههای پاداش‌گرفته‌ای تشکیل می‌گردد که طی زمان مشخص‌شده به هدف تعیین‌شده دست پیدا کردند. اطلاعات امتیازات اعطائی روشی برای تخصیص پاداش‌هاست.