تقاضای پاداش:

·         تقاضای پاداش با برنامه وفاداری فوق برای رفع نیازهای هر نوع برنامه‌ای تطبیق دارد:

-         دسترسی به کاتالوگ هدایا، قبض (ووچر) یا هدیه،

-         امتیازها می­توانند به سایر اعتبارات تبدیل می‌شوند، مثلاً  اعتبار یک شرکت هواپیمایی و ... .

·          به محض پرداخت پاداش، امتیاز مربوطه از حساب کسر می‌شود و جزئیات آن ثبت می‌گردد.

 

 

 

 

 

ارتباط با مشترکین

کیفیت ارتباط با مشترکین عامل بسیار مهم در پیشبرد برنامة وفاداری است. با استفاده از اطلاعات مندرج در بانک اطلاعات مشتریان می‌توان شیوه‌های متنوعی را برای برقراری ارتباط با مشتریان به کار برد. مانند: SMSتبلیغاتی/موردی و یا مناسبتی برای مشترکین. تشکر از خرید مجدد مشتریان و ... . این کار با استفاده از بانک اطلاعاتی ایجاد شده در بستر برنامه و گزارشهای موجود به راحتی میسر خواهد بود. این برنامه یکی از اجزای تکفیک ناپذیر مدیریت ارتباط با مشتری CRM  است که تکمیل کننده فرایندهای تشویقی برای افزایش درآمد مجموعه­هاست.

صورت وضعیت امتیازات:

·         این معمول‌ترین شیوة ارتباط برقرارکردن در تمام برنامه‌های وفاداری است.

·     صورت وضعیت‌ها را می‌توان طبق فعالیت مشتریان فعال، در فواصل زمانی مشخص صادر کرد و برایشان ارسال کرد. در این صورت‌ وضعیت‌ها اطلاعات مقدماتی و اطلاعات مرتبط با محتوای برنامه درج شده است. البته این مورد در پنل اختصاصی اینترنتی برای هر کارت به صورت مجزا قابل نمایش است.