امتیازها و پاداش‌ها

امتیازها با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده در مورد سطح و نوع خرید اعضاء، به آنها تعلق می‌گیرد. تمام این امتیازها می­توانند تاریخ انقضاء داشته باشند. برنامة پاداش به مشتری این امکان را نیز می‌دهد که با استفاده از امتیازات جمع‌آوری‌شده، هدیة خود را بر اساس انتخاب شما مطالبه کند.

اعتبار امتیازات:

·     طبق معیارها از پیش‌ تعریف‌‌شده (دفعات کاربرد کارت یا میزان برداشت از آن و غیره) اطلاعات خرید به امتیاز تبدیل شده و به حساب مشتری اضافه می‌شود.

·     تمام اطلاعات مربوط به مشتری منظم و اصولمند در پایگاه داده‌ها ذخیره می‌شود به طوری که در نهایت می‌توان آن را به خود مشتری برگشت داد.

 

مزیت پاداش:

·         پاداش‌ها عوامل مشوق در برنامة وفاداری هستند.

·         پاداش‌ها به مشتری این اجازه را می‌دهند که هدایای خاصی دریافت کنند، مثلاً وقتی که تا سقف معینی خرید کردند.

·     برنامه وفاداری مـا کارایی مدیریت پرداخت به صورت پاداش را بالا می‌برد و مستقیماً توسط مدیر برنامة وفاداری/اپراتور تعیین شده مدیریت می‌شود.

·         پاداش‌ها، می­توانند طبق دو معیار پرداخت ‌شوند:

-     استفاده بیشتر از کارت:افتتاح فروشگاه جدید، استفاده از کارت در خارج از مواقع مورد انتظار، در ماه تولد/سالگرد ازدواج و غیره؛

-         میزان بیشتر استفاده:سقف معینی خرید با کارت، تعداد دفعات استفاده از کارت و غیره.

تاریخ پایان اعتبار:

·         تمام امتیازهای کسب شده، تاریخ مصرف انقضاء دارند که طبق معیارهای وضع‌شده در مرحلة پیاده‌سازی برنامة وفاداری تعیین می‌شود.

·         این امر باعث تسریع در خرید مشتری می‌شود و از خطر انباشتگی امتیازها جلوگیری می‌کند.