کارتهای هدیه معمولاً در فروشگاهها در اختیار خریدارانی قرار میگیرد که هدفشان هدیه دادن به شخصی دیگری است. این کارتها اکثراً در مراسم خاص و یا به صورت کلی، با مبالغ ثابت و یا متغییر در اختیار مشتریان قرار میگیرد.

کارتهای هدیه عموماً با هدف جمع آوری نقدینگی و همچنین تبلیغ در اختیار مشتریان قرار می گیرد. این نوع کارتها معمولاً با اشکال مختلف برای سلایق مختلف و یا برای مناسبت های مختلف آماده میشوند. برای ایجاد انگیزه نزد مشتریان، در برخی موارد این کارتها بیش از میزانی که شارژ میشوند مبلغ خواهند داشت(اضافه شارژ) و یا در هنگام خرید علاوه بر خرید به میزان شارژ شده در کارت، هدیه ای نیز در اختیار دارنده آن قرار میگیرد، اینجاست که معنی کارت هدیه بیشتر خودنمائی می کند.

کارتهای هدیه اساساً برای افرادی در نظر گرفته می شود که هدفشان هدیه دادن آن به فرد دیگری است که شاید خیلی از سلیقه و نیازهای او اطلاع ندارند. معمولاً تمام مبلغ این کارتها باید از فروشگاه مورد نظر خرید گردد و وجه باقیمانده در کارت قابل استرداد نخواهد بود. نحوه طراحی و بسته بندی زیبا در کارتهای هدیه بسیار حائز اهمیت است.

اتفاق خوشایند هنگامی رخ میدهد که این کارتها تنها یکبار استفاده نشوند. میتوان با ترفندهایی مشتری را به استفاده چندباره از آنها تشویق نمود و اطلاعات مشتری نهایی را نیز جمع آوری کرد، نکته ای که در این سیستم کمتر مورد اهمیت قرار می گیرد. در صورت نیاز به چنین سیستم و کارتی، مسلماً گروه متخصصین گروه کارتهای اعتباری ایران می تواند شما را در این مسیر کمک نماید.

.