بدینوسیله به اطلاع میرساند اخیراً مشاهده شده برخی از شرکتهای تازه کار با ادعای دروغین مشتریان و سرویس گیرندگان خدمات ما را به عنوان مشتری خودشان معرفی کرده تا بدینوسیله بتوانند قراردادهای جدید منعقد کنند! لطفاً دقت فرمایید کلیه مشتریان خدمات ما نظیر نوین چرم، گروه هتلهای پارسیان و ... بر روی کارتشان لوگوی ما درج شده است و بر روی صفحه نخست کلیه دستگاههای پوز آنها نیز اسم ولوگوی این گروه نمایانگر است. همچنین پشت کلیه کارتهای فوق، نام گروه کارتهای اعتباری ایران به وضوح درج شده است که مشخص کننده استفاده تمامی مراکز فوق از خدمات نرم افزاری و سخت افزاری ما به تنهاییست. این گروه با هیچ مجموعه دیگری به صورت مشترک فعالیت نکرده و منحصراً با همین نام خدمات رسانی می نماید. ضمناً این مجموعه حق خود میداند که از طریق حقوقی کلیه مدعیان دروغین را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

.

اطلاعات اضافی